คุณอาจชอบมุมมองแนวนอนบนอุปกรณ์มือถือของคุณ ไม่รองรับ Safari iOS

༒ 𝖎𝖓𝖛𝖎𝖙𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓 ༒

📱 โทรศัพท์ : ย้ายโดยกดปุ่ม WASD สามารถมองทุกองศาได้โดยการลากหน้าจอ

💻 คอม : ย้ายหน้าจอโดยกดปุ่มคีย์บอร์ด WASD กับปุ่มบูกศร และโดยการลากมาวส์

คุณสามารถเข้า web VR ในทั้งคอมและโทรศัพท์ได้ สำหรับ web AR สามารถเข้าทางเพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้นได้ คุณสามารถดำเนินการ the narrative ใน web VR ด้วย web AR ได้

ชันดรา เอกส์(Chandra X) เป็นกาลอวกาศของมิติที่ไม่สามารถรู้ได้ เช่นเดียวกับ x-rays สิ่งแวดล้อมสะสมปริมาตรของเวลาและพี้นที่ ความหนาแน่นและน้ำหนัก ซึ่งสะสมของหลุมดำ ชันดรา เอกส์ที่คล้ายกับดาวนิวตรทางดาราศาสตร์ หมุน 712 ครั้งต่อวินาที และมักจะประสบการณ์ glitch ด้วยพลังงานการแผ่รังสี นอกจากนี้ แยกประเภทเป็นสภาพแวดล้อมที่ต่อต้านการประสิทธิภาพ ...

ใน ชันดรา เอกส์ คุณได้รับเชิญให้เล่น และแสดงเป็นอำนาจเมตา (meta-authorities) ต่อ(พวก)ชันดรา (พวก)ชันดราที่เป็นตัวเอกที่เล่นโดยผู้ชมใน (2021) เป็นผู้จัดการสภาพแวดล้อมเครือข่ายระหว่างดาวเคราะห์ ที่อาศัยอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในจักรวาล การเข้าสู่ดาวเคราะห์ที่รับผิดชอบจากระบะไกล ชันทราทำงาน เช่น ควง จัดเก็บ กำกับดูแล และตรวจจับการผลิตของดาวเคราะห์ และการใช่ทรัพยากร ซึ่งชันดราได้รับ ‘รายได้ง’ จากอำนาจเมตาของพวกมัน ในที่นี่ชันดรา เอกส์ คุณได้ถูกเชื่อมต่อจากระยะไกลกับพฤติกรรมการเข้าสู่จากระยะไกลของ (พวก) ชันทรา เพิ่มการกระทำของการควง การเก็บถาวัร การดูแล การตรวจอย่างไม่มีสิ้นสุด

𝕔𝕠𝕟𝕥𝕣𝕠𝕝, 𝕒𝕝𝕥, 𝕕𝕖𝕝𝕖𝕥𝕖

แต่การเคลื่อนและการมองของคุณในชันดรา เอกส์ จะถูกซิงโครไนซ์กับคนใดบางคนที่เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมอยู่แล้วก่อนคุณ ถ้าคุณได้สามารถดำเนินการ W A S D ในชันดรา เอกส์ได้ คุณโชคดีมาก หากไม่ใช่เช่นนั้น หมายความว่า มีคนพยายามควง จัดเก็บ ควบคุม ตรวจสอบคุณ

p͎e͎r͎f͎o͎r͎m͎a͎t͎i͎v͎e͎ ͎v͎i͎d͎e͎o͎g͎r͎a͎p͎h͎y͎


 

On Extended Performativity

ศิลปินนิยามสื่อของ <ชันดรา เอกส์> ว่าเป็น “3D Performing อุปรณ์เครื่อง-สภาพแวดล้อม” (อย่าวน้อยในตอนนี้) เวอร์ชันปัจจุบันนี้ของอุปกรณ์เครื่อง-สภาพแวดล้อม ถูกนำไปใช้ใน”สภาพปัจจุบันยืด (XR)” ซึ่งบนเว็บและความเป็นจริงเสริม ทำงานร่วมกัน เป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้ชมหลาย ๆ คนสามารถเชื่อมต่อ ปฏิสัมพันธ์ และแทรกแซงต่อประสบการณ์ของกันและกันแบบเวลาจริง ข้ามความเป็นจริงแบบอะซิงโครนัสในสภาพแวดล้อมเครือข่ายแบบซิงโครนัส สิ่งที่ศิลปินสนใจเป็นพิเศษ คือความรู้สึก (โดยไม่ได้) ตั้งใจของ “ความแสดง” ที่แสดงและเล่นระหว่างความเป็นจริงเสมือนกับความเป็นจริง ระหว่างอุปรณ์เครื่อง ระหว่างสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล และระหว่างนักแสดงกับผู้ชม อย่างไรก็ตาม ความแสดงที่เป็นความห่วงใยจะต้องถูกเปลี่ยนไป และสำเร็จผ่านอุปกรณ์-สภาพแวดล้อมที่เรียกว่า คุณเท่านั้นเอง! โปรดบอกเรา เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในฐานะสื่อกลางของงานนี้ในลิงค์นี้

Credit

Direction, Web XR and Art: Inhwa Yeom
Media Sound Art: Paul Bazooka
XR Researcher: Cholmin Kang, Seogsung Jang
Performance Studies Researcher: Yeseul Ryu
Videography Director, Production: Yoonyoung Jang
Videography Performers: Youngrok Kim, Sein Park
Translation: Kyungmin Lee, Inho, Inhwa Yeom

온라인미디어 예술활동 지원 '아트 체인지업(Art Change Up)' 선정작

Sponsored by Arts Council Korea,
Ministry of Culture, Sports and Tourism